Opiekun osoby niepełnosprawnej Wałcz z Ukrainy

Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Współczesne rządy starają się robić coraz nic w zakresie polepszenia standardu życia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce standard ten stanowi na najbardziej niskim poziomie, nie można nawet dzielić na właściwą pomoc finansową ze strony państwa, jakie nie przeznacza odpowiedniej ilości środków na opiekę nad takimi osobami.